Page content

Voorwaarden

Door deze website te openen, stem je in met de voorwaarden en gebruikscondities van de website met inachtneming van toepasbare wetten en verordeningen. Als je het niet eens bent met de omschreven voorwaarden en condities, is het verboden deze website te gebruiken of te openen. De inhoud van deze site is beveiligd door relevante wetgeving met betrekking tot copyright en merken.

Gebruikslicentie

a. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een duplicaat van het materiaal te downloaden (data of programmering) op de website van Party4singles, enkel voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is enkel een gebruikslicentie en geen uitwisseling van titel, onder deze voorwaarden is het verboden om:
i. het materiaal te wijzigen of te kopiëren;
ii. het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor eender welke publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
iii. een poging te doen om het materiaal op de website van Party4singles uit elkaar te halen en te reconstrueren;
iv. elke copyright of andere beperkende documentaties van het materiaal te verwijderen; of
v. het materiaal over te zetten naar iemand anders of het materiaal te spiegelen op een andere server
b. Deze toelating kan consequent beëindigd worden wanneer je één van deze beperkingen negeert en kan door Party4singles beëindigd worden wanneer dat gepast lijkt. Nadat de toelating beëindigd werd of wanneer het recht om de inhoud te bekijken beëindigd werd, moet u al het gedownload materiaal in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als geprinte vorm.

Disclaimer

a. Het materiaal op de website van Party4singles is gegeven “zoals ze is”. Party4singles doet geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en ontkracht en ziet dus af van elke garantie, met inbegrip van afgeleide garanties of staten van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk van gelicencieërde eigendom of andere inbreuken op rechten. Verder, Party4singles geeft geen garanties of maakt geen voorstelling met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of identificeert zich algemeen niet met zulke materialen of bestemmingen verbonden aan deze website.

Beperkingen

In geen geval mogen Party4singles of haar leveranciers verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan uit het gebruik van de materialen op de Internet pagina van Party4singles of het onvermogen om deze materialen te benutten, ongeacht de mogelijkheid dat Party4singles of een door Party4singles aangestelde verantwoordelijke mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijkheid van zo’n schade. Aangezien een aantal visies geen beperkingen toestaan op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, mogen deze straffen geen verschil uitmaken.

Wijzigingen en onregelmatigheden

Het materiaal op de website van Party4singles kan typografische of fotografische fouten bevatten. Party4singles garandeert niet dat alle materialen op haar website exact, volledig en actueel zijn. Party4singles mag verbeteringen aan het materiaal op de website aanbrengen op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. Party4singles doet echter geen beloftes om de materialen te updaten.

Links

Party4singles heeft de meerderheid van de websites of links verbonden met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s. De opname van een verband houdt geen steun in door Party4singles of the website. Gebruik van verbonden websites is op eigen risico van de gebruiker.

Aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden

Party4singles mag de gebruiksvoorwaarden voor haar website updaten op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de huidige vorm van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Wetgeving

Elk geval van identificatie met de website van Party4singles moeten toegepast worden volgens de wetten van België en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.
Privacy Beleid
Jouw privacy is van cruciaal belang voor ons. Eveneens, hebben we deze gedragslijnen ontwikkeld met als einddoel duidelijk te maken hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, meedelen en onthullen en hoe we deze data gebruiken. Hieronder een blauwdruk van ons privacybeleid.
• Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we het einddoel meedelen waarvoor deze informatie verzameld wordt.
• We zullen individuele gegevens enkel verzamelen en gebruiken voor de meegedeelde doelen en redenen die door ons werden aangegeven, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of wanneer vereist door de wetgeving.
• We zullen individuele gegevens slechts gedurende die tijd bijhouden die van essentieel belang is voor de door ons meegedeelde doelstellingen.
• We zullen individuele gegevens verzamelen met legale en redelijke middelen, en waar gepast, met de informatie of toestemming van het betrokken individu.
• Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor het gebruikt zal worden, en, moet essentieel voor die redenen, exact, volledig en geüpdate zijn.
• We zullen de individuele gegevens beschermen door beveiliging tegen ongelukken of inbraak, maar ook niet-goedgekeurde toegang, het openbaar maken, kopiëren, gebruiken of wijzigen.
• We zullen klanten nauwgezet toegang verlenen tot ons beleid en procedures met betrekking tot het beheer van individuele gegevens.
We zijn erop gericht ons bedrijf volgens deze standaarden te leiden met het specifiek einddoel de privacy van individuele data te garanderen.